Pravno obvestilo

Upravljavec te spletne strani je:

ASTRAEA SPORT d.o.o
Ulica borcev 1b
2000 Maribor
Te spletne strani dajejo splošne informacije o podjetju ASTRAEA SPORT d.o.o.

Zasebnost

ASTRAEA SPORT d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Omejitev odgovornosti

To spletno mesto je bilo zasnovano z namenom omogočiti splošne informacije o Wake parku Dooplek. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. ASTRAEA SPORT d.o.o.. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Z  vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden WAKE PARK DOOPLEK.

Splošni pogoji uporabe

Prosimo, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje poslovanja spletne strani in trgovine (splošne pogoje), saj vas zavezujejo s trenutkom, ko vstopite na našo spletno mesto.

Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh spletnega mesta brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani ali na strani naših morebitnih podružnic, hčerinskih ali povezanih družb in njihovih straneh, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

ASTRAEA SPORT d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh.

ASTRAEA SPORT d.o.o. se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijski zakonik, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsa dispozitivna določila zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije, se izrecno in brez kakršnihkoli omejitev interpretira v korist ASTRAEA SPORT d.o.o., razen v primerih, izrecno opredeljenih v teh splošnih pogojih poslovanja ali v drugih dokumentih, sestavljenih s strani ASTRAEA SPORT d.o.o., ki pa morajo biti v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja samo v pisni obliki.

ASTRAEA SPORT d.o.o. se s svojim poslovanjem v elektronskem trgovanju trudi, da so vse informacije, objavljene na straneh elektronske trgovine točne in ažurne, kljub temu pa si ASTRAEA SPORT d.o.o. pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na straneh brez predhodne najave. Prav tako se ASTRAEA SPORT d.o.o.. ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in ASTRAEA SPORT d.o.o. in njenimi pogodbenimi partnerji ali njihovimi pooblaščenci v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi razlogov tehnične ali druge narave poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo sam dostop do trgovine občasno ni mogoč. Prav zato si ASTRAEA SPORT d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Ponudba in pogodba v elektronski trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Elektronska trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje.

Nakup v elektronski trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljen samo pravno – poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

ASTRAEA SPORT d.o.o.ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z elektronsko trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Mariboru ob uporabi slovenskega prava.

Postopek nakupa

Predstavitev izdelkov ali storitev

Vsak izdelek ali storitev je v elektronski trgovini predstavljen z osnovnimi in dodatnimi podatki, če je izdelke ali storitev specifične narave: Naziv izdelka, slika, opis,  dodatni atributi (časovno trajanje, barva, velikost…)in cena.

Če želeni izdelek ali storitev želite položiti v košarico preprosto pritisnete na gumb “Dodaj v košarico”.

Nakupovalna košarica

Nakupovalna košarica ima enako vlogo kot košarica v vaši najljubši trgovini, in sicer shranjuje izbrane izdelke, ter vam kaže njihovo število.

 • Vsebino košarice lahko pregledate ob vsakem trenutku ter iz nje dodate ali odstranite izbrane izdelke ali storitve.
 • Izbranim izdelkom ali storitvam lahko spremenite količino in s pritiskom na gumb “Posodobi nakupovalno košarico” se vam glede na spremenjeno količino preračuna celotna vrednost nakupa.
 • Izdelke v košarici lahko iz nje izbrišete s pritiskom na gumb “briši”.

Postopek nakupa

Če ste prepričani, da želite izdelke ali storitve, ki jih imate v košarici kupiti, potem pritisnite na gumb “Oddaj naročilo“.

Prijava ali registracija: Sistem vas bo preusmeril na obrazec, kjer se prijavite v »Moj račun« oz. ga ustvarite. Za dostop do »Mojega računa« potrebujete elektronski naslov in geslo, ki si ju določite sami. Za registracijo potrebujete osnovne podatke.

Prejemnik: Po prijavi vas bo sistem preusmeril na stran, na kateri lahko izberete oz. vpišete naslov prejemnika.

Dostava: Po vpisu prejemnika bo sistem zahteval potrditev načina dostave.

Način plačila: V naslednjem koraku določite način plačila. Na voljo je plačilo blaga po predračunu, s storitvijo paypal ali pa s kreditno kartico Visa, Visa Electronic ali Eurocard – Mastercard, ki jo omogoča družba Stripe.

Postopek nakupa se zaključi s klikom na gumb “Oddajte naročilo“. Po tem koraku vam sistem izpiše »Vaše naročilo je bilo prejeto.« s povezavo na ogled naročila.

Pogoji dostave in davki

Dostavo blaga naročenega ali kupljenega v elektronski trgovini, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, vam bo dostavila Pošta Slovenije, d.o.o.

Kdaj bom prejel-a naročeno blago?

Naročeno blago boste prejeli v najkrajšem možnem času po oddaji naročila (najkasneje pet delovnih dni po oddaji naročila). Naročeno blago se vroča naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Če to ni mogoče, se naročeno pošiljko vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk. Če le-to ni mogoče, pusti pismonoša v hišnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame.

Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju.

V ASTRAEA SPORT d.o.o. se zavedamo pomena točnosti dostave blaga, vendar za navedene dostavne roke ne moremo jamčiti v primeru višje sile.

Kakšni so stroški dostave blaga?

 • nakup s plačilno kartico: (dostava Pošta Slovenije): Stroški dostave: 2.00 EUR , strošek dostave, ki ga plača kupec, se zaračuna ob nakupu.
 • nakup virtualnih izdelkov je brezplačen.

Davek na dodano vrednost (DDV) je vključen v zgoraj navedenih cenah.

Ali lahko pošljem izdelek tudi na drug naslov ali kot darilo?

Da. Izdelke lahko pošljete na katerikoli naslov znotraj ozemlja Republike Slovenije.

V kolikor želite, da je prejemnik izbranih izdelkov ali storitev druga oseba kot naročnik oziroma plačnik naročila, potrdite tipko “Pošlji na drug naslov” in v obrazec vnesite zahtevane podatke za naslov prejemnika.

V primeru, da ste kupili izdelek kot darilo, tej pošiljki ne bomo priložili računa in prejemniku ne bo potrebno nič plačati, račun pa bomo poslali na naslov naročnika.

Izdelke ali storitve je mogoče poslati na drug naslov ali kot darilo izključno ob predpogoju, da je način plačila v elektronski trgovini kreditna kartica.

Splošni pogoji za dostavo blaga

V primeru dostave s strani Pošte Slovenije je naslovnik dolžan prevzeti blago od pismonoše na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku nakupa, pod pogoji, ki jih določa Pošta Slovenije.

Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti se ASTRAEA SPORT d.o.o. zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavila blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga.

Kupec v postopku izvedbe naročila blaga izbere tudi način dostave blaga. ASTRAEA SPORT d.o.o. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov dostave. Prav tako si ASTRAEA SPORT d.o.o. pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina dostave blaga brez posebne najave. Vsa določila splošnih pogojev v zvezi z dostavo blaga na dom, se presoja v okviru določil 42. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupcu bo blago dostavljeno v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, bo blago v dogovoru s kupcem dostavljeno takoj, ko bo naročeno blago mogoče dobaviti. Kljub temu si ASTRAEA SPORT d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi upravičenih razlogov, na katere ASTRAEA SPORT d.o.o. ne more vplivati, kupcu blago dostavi kasneje ali na drugačen način, pri čemer pa se ASTRAEA SPORT d.o.o. zavezuje, da s tem kupcu ne bo povzročila dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne dostave blaga na načine, ki so cenovno dražji od naročenega načina dostave, razen kadar so drugačni načini dostave blaga izvedeni na izrecno zahtevo kupca. Taka dostava blaga se opravi le v soglasju s kupcem, v nasprotnem primeru se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da kupcu blaga sploh ne bo mogoče dostaviti, zaradi razlogov, na katere ASTRAEA SPORT d.o.o. sama ne more vplivati (blaga se ne da več kupiti, blagu potekel rok trajanja, blago ni več v proizvodnji, razprodane zaloge in podobno), ima kupec pravico zahtevati vračilo že plačane kupnine in že plačanih stroškov dostave blaga. Razen zahteve po vračilu plačane kupnine in zahteve po vračilu plačanih stroškov dostave blaga, se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23., 24. in 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru dvoma se šteje, da se pri dostavi blaga uporablja veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, in to za vse primere.

Obveznost prodajalca je, da izpolni svoje obveznosti iz pogodbe, obveznost mora biti izvršena najkasneje v 30 dneh od dneva naročila, razen če se stranki ne dogovorita drugače, oziroma če je na spletni strani izrecno omenjeno, da bo kupljeno blago dobavljeno v roku določenega števila dni.

Reklamacije, odpovedi naročil in vračilo blaga

Odpoved naročila in odstop od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”

Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 15 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 15 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

Postopek vračila kupnine

Spletni trgovec mora potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrniti vsa opravljena plačila. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

ASTRAEA SPORT d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

Cene in plačilni pogoji

Cene

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost razen tistih, kjer je izrecno navedeno, da so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

Čas veljavnosti ponudbe

Ponudba v elektronski trgovini velja do prodaje zalog.

Cene v elektronski trgovini veljajo samo ob naročilu. Cene v elektronski trgovini se lahko spreminjajo brez predhodne najave. Navedene cene v elektronski trgovini veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v elektronski in fizični trgovini.

Plačilni pogoji

Plačilo v elektronski trgovini je mogoč le v enkratnem znesku.

Plačati je mogoče na tri načine:

 • s kreditno kartico Visa ali Visa Elevtronic, Eurocard/Mastercard
 • po predračunu na TRR podjetja
 • S paypal storitvijo

ASTRAEA SPORT d.o.o. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si ASTRAEA SPORT d.o.o. pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši elektronski trgovini v njih izrecno privoli.

Zakaj se mi je izpisalo opozorilo “Plačilo zavrnjeno”?

Več razlogov je, zakaj se vam je izpisalo opozorilo “Plačilo zavrnjeno”. Glavni med njimi so:

 • Naslov plačnika, ki ste ga vpisali v naročilnico, ni enak naslovu na kartici, ki ste jo uporabili kot plačilno sredstvo. Preverite, ali se naslova ujemata. Izplačilo bo v nasprotnem primeru pri preverjanju z ukrepi proti zlorabam zavrnjeno. Taka zaščita varuje lastnika kartice proti zlorabam v primerih, ko je kartica ukradena ali če jo izgubite.
 • Številka kartice je napačna. Preverite številko in pri morebitnem ponovnem vpisu številke ne uporabljajte vezajev, pomišljajev ali presledkov med številkami. Na primer: 1234987650 je pravilno zapisana številka kartice, 1234 – 9876 – 50 pa je napačna.
 • Datum veljavnosti kartice je napačen. Ujemati se mora z datumom na kartici. Preverite, če se datum veljavnosti iz naročilnice ujema z datumom na kartici.
 • Plačilni kartici je potekla veljavnost. Preverite datum na kartici, če morda ni potekla veljavnost vaše kartice.
 • Plačilna kartica je preklicana ali prijavljena kot ukradena. Pri banki, ki vam je kartico izdala, preverite, če je vaš račun še veljaven.
 • Kontrolna številka, ki so jo vpiše pri plačilu z kreditno kartico je trimestna in predstavlja zadnje tri številke, napisane na hrbtni strani kartice.
 • Presegli ste limit, ali pa bi s tem plačilom presegli limit na svojem računu. Pri banki, ki vam je kartico izdala, preverite, kakšno je stanje na vašem računu. Če ste na primer v zadnjem času veliko priključno kupovali ali pa ste načrtovali potovanje in pri tem opravili tudi rezervacije, vam je banka verjetno omejila izplačila zaradi drugih izplačil, ki so v teku.
 • Če ste vpisali pravilne podatke in je stanje na računu plačilne kartice v okviru dovoljenega, vam pa se še vedno izpisujejo opozorila o zavrnjenem plačilu, so se morda pojavile motnje na zvezi z bančnim sistemom potrjevanja izplačil, ki začasno ovirajo poslovanje. Poskusite še enkrat pozneje ali pa se obrnite za pomoč na izdajatelja kreditne kartice.

Varnost nakupa

Elektronska trgovina ASTRAEA SPORT d.o.o.  je zaščitena s 128 bitno enkripcijo in uporabnikom zagotavlja visoko stopnjo varnosti.

Vzpostavili smo najboljše varnostne ukrepe, zato so vaši zasebni in finančni podatki (plačilne kartice in načini plačevanja) zaščiteni, ko jih pošiljate prek interneta. Našteli vam bodo razloge, zakaj je nakupovanje v tej elektronski trgovini varno:

 • podatki na številki vaše kartice so zaščiteni z varnostno kodo (enkripcijo) že v vašem računalniku, še preden jih pošljete preko interneta,
 • način zaščite z varnostno kodo je zanesljiv in varen,
 • mnogo enostavnejših načinov kraje kartice obstaja, kot je prek interneta,
 • neutemeljen in razširjen strah o kraji plačilne kartice se je pojavil zaradi slabe obveščenosti medijev, ki samo širijo govorice, ne da bi preverili resnična dejstva.

O svojem naročilu boste seznanjeni po elektronski pošti. ASTRAEA SPORT d.o.o. od svojih strank nikoli ne zahtevajo celotnih podatkov o številkah kreditnih kartic, uporabniških imenih in osebnih geslih ali drugih podatkov, s katerimi bi lahko nepooblaščena oseba na kakršenkoli način prišla na nezakonit način do vaših osebnih podatkov. Vsako pošto ali drugo sporočilo, v kateri bi oseba, ki se predstavlja za zaposlenega ali kakorkoli povezanega z ASTRAEA SPORT d.o.o. ali prodajalca, od vas zahtevala karkoli, s čimer bi lahko prišla do zgoraj navedenih podatkov štejte za brezpredmetno, vsak tak poskus pa takoj javite na naslov park@dooplek.si.

Kako so zaščiteni podatki moje plačilne kartice?

Sistem spletnega naročanja sprejema podatke samo od brskalnika z vgrajeno zaščito podatkov. Ti brskalniki namreč zakodirajo podatke, ki jih pošiljajo, z uporabo spletnega protokola, ki se imenuje “Secure Socket Layer” (SSL). Ta premeša podatke in s tem prepreči, da bi jih kdo podatke in prebral. Celotno spletno naročanje, ki vključuje podatke o kupcih, naslove, načine plačevanja in podatke plačilne kartice, je zaščiteno z uporabo tehnologije SSL. To pomeni, da so vaši podatki zaščiteni z varnostno kodo in varnostnimi ukrepi, še preden so poslani z vašega računalnika.

Poiščite ikono s sličico ključa oz. ključavnice v oknu vašega brskalnika in s tem preverite, ali je spletno naročanje zaščiteno s tehnologijo SSL.

Opomba: Nekateri brskalniki prikazujejo naročilnico na celem zaslonu, zato zaščitne ikone ne morete videti. V tem primeru kliknite “View” v orodni vrstici in preverite, ali zaščita deluje. Večina brskalnikov, vključno z Nestscapeom in Microsoftom, imajo možnost uporabe sistema SSL. Če ga vaš brskalnik nima, vam bo naš sistem izpisal opozorilo o napaki, ko boste označili izdelek, ki bi ga radi kupili.

Poleg tega ostanejo podatki vaše plačilne kartice v zaščiteni podatkovni bazi našega sistema spletnega naročanja. Tako lahko s pomočjo našega sistema nakupujete večkrat in kolikor dolgo želite, saj so vsi osebni podatki varno spravljeni v sistemu in zaščiteni s številnimi varnostnimi ščiti in kodami. Vsekakor je bistvena razlika, če s plačilno kartico plačujete v številnih trgovinah, restavracijah in na bencinskih črpalkah, kjer potuje kartica skozi roke stotine neznancev in pravzaprav ne veste, kaj se z njo dogaja.

Kako varno je zares varno?

Nobena zaščita z varnostno kodo ni popolnoma varna pred vdorom v sistem, pa naj bo to kak računalniški gorečnež ali organizacija, ki razpolaga z zadostnimi sredstvi in časom. Količina časa in denarja se povečujeta premosorazmerno z dolžino ključa, ki je uporabljen za zaščito podatkov. Za algoritem zaščite z varnostno kodo (enkripcije), ki ga uporabljamo mi (uporabljamo enako tehnologijo kot vojaške protiobveščevalne enote, ki ščitijo tajne prenose podatkov), je potrebno ogromno časa in sredstev, kar je že samo po sebi odlična zaščita. Zlorabe ali kraje, ki se ne izplačajo, niso preveč privlačne za goljufe.

Pri nasilnem vdoru v sistem morajo vlomilci uporabiti nešteto možnih kombinacij bitov v ključu (navadno je ključ v obsegu več deset do tisoč bitov) in zapletene matematične izračune, ki vzamejo ogromno časa, preden odkrijejo pravi ključ. Če zamenjamo 39-bitni ključ s 40-bitnim, se čas izračuna in sredstev podvoji, če želi vlomilec razbiti kodo. Daljši ključi potrebujejo tudi dlje časa za odkodiranje sporočila, tako da se varnost in hitrost prenosa podatkov vedno ujemata. Kode, ki jih uporabljajo za izstrelitev jedrskega orožja, imajo 1024-bitni ključ. Ključi, ki varujejo podatke plačilne kartice in spletno poslovanje, pa so 40-bitni, kar je popolnoma zadovoljivo. Večina brskalnikov podpira 40-bitno tehnologijo SSL, strežniki pa celo do 128-bitno.

Da boste lažje razumeli povezavo med biti in dolžino ključa, začnimo pri krajšem ključu. Najprej moramo vedeti, da je “bit” binarno število v osnovnem dvojiškem sistemu števil. Tako 10-bitni ključ predstavlja število 2 na deseto potenco (210). 210 je priročno matematično število, saj lahko 2 zmnožimo desetkrat (2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2), kar je enako 1024. Z 10-bitnim ključem dobimo pravilno število po tisočkratnem ugibanju. 40-bitni ključ predstavlja število od ene do bilijon, zato bi za iskanje pravilnega ključa verjetno morali preskusiti več kot bilijon kombinacij, pa še nekaj milijard več, kar presega vsako še tako veliko srečo na loteriji.

Kako velik je 128-bitni ključ?

To je število med 1 in 34.028.236.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

Si težko predstavljate, koliko je to? Začnete lahko po korakih:

 • 1.000.000 je milijon
 • 1.000.000.000 je milijarda
 • 1.000.000.000.000 je bilijon
 • 1.000.000.000.000.000 je trilijon

Pri tem naša predstava popolnoma odpove. Predstavljajte si nekaj drugega: na svetu je 5 milijard ljudi in vsakemu ste dali bilijon sodov peska. Pri tem bi imel vsak človek na svetu več sodov kot je zvezd v našem osončju, zato bi bile plaže po svetu precej izropane in kamnite, potem ko bi napolnili vse sode. Vsak od teh sodov vsebuje sto trilijonov zrnc peska in samo eno zrno, ki ga ima samo eden od petih milijard ljudi, je ključ. Kako težko bi bilo uganiti, kdo je to, kateri sod je to in katero zrno? No, možnosti, da boste uganili kaj takega, so šestkrat večje kot možnost, da boste našli pravi 128-bitni ključ. Verjetnost je zares zanemarljiva.

Seveda so na tržišču zelo dobri računalniki, ki lahko pregledajo veliko možnosti na sekundo, toda tudi najhitrejši osebni računalniki bi rabili mesece, morda celo leta, da bi našli pravi 128-bitni ključ; celo za 40-bitnega bi potrebovali več tednov. Preprosto povedano, zaščita z varnostno kodo (enkripcija) je dovolj velika in pomeni veliko zapravljanje časa in truda za tiste, ki bi se lotili razbijanja kode. Njihov zaslužek pri tem je premajhen, da bi jim povrnil stroške, pa še mnogo lažje poti obstajajo, če hoče kdo ukrasti plačilno kartico oz. njeno številko, kot prek interneta z vsemi varnostnimi ukrepi.

Varstvo podatkov

ASTRAEA SPORT d.o.o. se zavezuje, da bo varovala osebne podatke fizičnih oseb v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). ASTRAEA SPORT d.o.o. po določilih Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki opredeljujeta organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter nepooblaščeno obdelavo. ASTRAEA SPORT d.o.o. se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala zakonito in pošteno.